60 topics ielts speaking

Tóm tắt 60 chủ đề IELTS Nói phổ biến trong bài kiểm tra với 300 trang câu hỏi và tài liệu mẫu Phần 2 – 3 được chia sẻ bởi…

Read more »

Tiếng Anh giao tiếp: Giới thiệu về tình trạng hôn nhân và gia đình

Sau khi đã học cách giới thiệu bản thân cũng như nói về nghề nghiệp, sở thích cá nhân, trong bài học này các bạn sẽ được cung cấp những…

Read more »

KINH NGHIỆM LUYỆN IELTS CẤP TỐC

Đối với những sinh viên đang theo đuổi mục tiêu du học, kỳ thi IELTS là một trong những “trở ngại” hàng đầu mà bạn cần vượt qua. Với điểm…

Read more »