Quà tặng eBook Miễn Phí cho người đi làm

- Bạn đang cần tiếng Anh để viết Email
- Bạn đang cần tiếng Anh để dùng trong cuộc Họp
- Bạn đang cần tiếng Anh để Thuyết Trình về Dự Án
- Bạn đang cần tiếng Anh để tiếp xúc qua điện thoại
- Bạn đang cần tiếng Anh trong giao tiếp trong công việc hàng ngày

Bạn đang cần Tất Cả những điều trên hãy tải bộ tài liệu này ngay

Bộ tài liệu này gần : 500 MB
Lưu ý: Bộ tài liệu này chỉ dành cho người đang đi làm và mong muốn tiếng Anh của mình tốt hơn.