Rita Trương

Full name: Truong Thi Ngoc Anh

Date of birth: March 15th

Hometown: Binh Duong

Academic education: Ho Chi Minh city university of Pedagogy

  • Life is like riding a bike to keep your balance you must keep moving.

    . . .
    Albert Einstein

Characters

Advice for students: Practice makes perfect.

Hobbies

Travelling, enjoying the beach, watching movies

Strengths

Photos

TOME với sứ mệnh

" Giúp ít nhất 100 ngàn người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy trong 6 tháng,
phát triển thêm kỹ năng mềm để ứng dụng trong cuộc sống và công việc. "