David Pham

I was born and grew up in Binh Thuan.

Study English Language at Nong Lam University

3 years’ experience as a Teaching Assistant, 3 years as an English Teacher.

  • You’re going to die, just not today. Live it best!

    . . .
    Internet

Characters

Hobbies

Listening to classical and instrumental music

Reading books

Taking motorbike trips (on my own)

Strengths

BA in English Language

Teaching Training Certificate

Photos

TOME với sứ mệnh

" Giúp ít nhất 100 ngàn người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy trong 6 tháng,
phát triển thêm kỹ năng mềm để ứng dụng trong cuộc sống và công việc. "