banner khoahoc

250 trạng từ thường gặp trong tiếng Anh giao tiếp

Lượt xem: 3,841

 
Từ vựng Tần suất Loại từ
not 658 (adverb)
also 419 (adverb)
very 191 (adverb)
often 187 (adverb)
then 179 (adverb)
however 128 (adverb)
too 114 (adverb)
usually 101 (adverb)
early 77 (adverb)
never 76 (adverb)
always 69 (adverb)
sometimes 67 (adverb)
together 63 (adverb)
likely 57 (adverb)
simply 54 (adverb)
generally 52 (adverb)
instead 50 (adverb)
actually 46 (adverb)
again 44 (adverb)
rather 42 (adverb)
almost 41 (adverb)
especially 41 (adverb)
ever 39 (adverb)
quickly 39 (adverb)
probably 38 (adverb)
already 36 (adverb)
below 36 (adverb)
directly 34 (adverb)
therefore 34 (adverb)
else 30 (adverb)
thus 28 (adverb)
easily 26 (adverb)
eventually 26 (adverb)
exactly 26 (adverb)
certainly 22 (adverb)
normally 22 (adverb)
currently 19 (adverb)
extremely 18 (adverb)
finally 18 (adverb)
constantly 17 (adverb)
properly 17 (adverb)
soon 17 (adverb)
specifically 17 (adverb)
ahead 16 (adverb)
daily 16 (adverb)
highly 16 (adverb)
immediately 16 (adverb)
relatively 16 (adverb)
slowly 16 (adverb)
fairly 15 (adverb)
primarily 15 (adverb)
completely 14 (adverb)
ultimately 14 (adverb)
widely 14 (adverb)
recently 13 (adverb)
seriously 13 (adverb)
frequently 12 (adverb)
fully 12 (adverb)
mostly 12 (adverb)
naturally 12 (adverb)
nearly 12 (adverb)
occasionally 12 (adverb)
carefully 11 (adverb)
clearly 11 (adverb)
essentially 11 (adverb)
possibly 11 (adverb)
slightly 11 (adverb)
somewhat 11 (adverb)
equally 10 (adverb)
greatly 10 (adverb)
necessarily 10 (adverb)
personally 10 (adverb)
rarely 10 (adverb)
regularly 10 (adverb)
similarly 10 (adverb)
basically 9 (adverb)
closely 9 (adverb)
effectively 9 (adverb)
initially 9 (adverb)
literally 9 (adverb)
mainly 9 (adverb)
merely 9 (adverb)
gently 8 (adverb)
hopefully 8 (adverb)
originally 8 (adverb)
roughly 8 (adverb)
significantly 8 (adverb)
totally 7 (adverb)
twice 7 (adverb)
elsewhere 6 (adverb)
everywhere 6 (adverb)
perfectly 6 (adverb)
physically 6 (adverb)
suddenly 5 (adverb)
truly 5 (adverb)
virtually 5 (adverb)
altogether 4 (adverb)
anyway 4 (adverb)
automatically 4 (adverb)
deeply 4 (adverb)
definitely 4 (adverb)
deliberately 4 (adverb)
hardly 4 (adverb)
readily 4 (adverb)
terribly 4 (adverb)
unfortunately 4 (adverb)
forth 3 (adverb)
briefly 2 (adverb)
moreover 2 (adverb)
strongly 2 (adverb)
honestly 1 (adverb)
previously 1 (adverb)
as 1363 (adverb, conjunction, pronoun)
there 470 (adverb, pronoun, noun)
when 442 (adverb, conjunction)
how 412 (adverb, conjunction)
so 352 (adverb, conjunction, pronoun)
up 296 (adverb, preposition, adjective)
out 294 (adverb, preposition, adjective)
no 213 (adverb, adjective, noun)
only 208 (adverb, adjective, conjunction)
well 184 (adverb, verb, noun)
first 176 (adverb, adjective)
where 166 (adverb, pronoun)
why 118 (adverb, conjunction, noun)
now 104 (adverb, conjunction, adjective)
around 101 (adverb, preposition)
once 95 (adverb, conjunction)
down 94 (adverb, preposition, adjective)
off 74 (adverb, preposition, adjective)
here 72 (adverb, interjection)
tonight 71 (adverb, noun)
away 59 (adverb, adjective)
today 54 (adverb, noun)
far 46 (adverb, adjective)
quite 45 (adverb, interjection)
later 42 (adverb, interjection)
above 40 (adverb, preposition, adjective)
yet 32 (adverb, conjunction)
maybe 17 (adverb, noun)
otherwise 14 (adverb, adjective)
near 13 (adverb, preposition, adjective)
forward 11 (adverb, adjective, noun)
somewhere 10 (adverb, noun)
anywhere 9 (adverb, noun)
please 8 (adverb, verb, idiom)
forever 7 (adverb, noun, idiom)
somehow 6 (adverb, idiom)
absolutely 5 (adverb, interjection)
abroad 2 (adverb, noun)
yeah 2 (adverb, interjection)
nowhere 1 (adverb, pronoun, adjective)
tomorrow 1 (adverb, noun)
yesterday 1 (adverb, noun)
the 9243 (definite article, adverb)
to 4951 (preposition, adverb)
in 2822 (preposition, adverb)
on 1087 (preposition, adverb, adjective)
by 706 (preposition, adverb)
more 597 (adjective, adverb)
about 451 (preposition, adverb, adjective)
such 236 (adjective, adverb)
through 235 (preposition, adverb, adjective)
new 210 (adjective, adverb)
just 208 (adjective, adverb)
any 190 (adjective, adverb)
each 173 (adjective, adverb)
much 165 (adjective, adverb)
before 141 (preposition, adverb, conjunction)
between 137 (preposition, adverb)
free 115 (adjective, adverb, verb)
right 113 (adjective, adverb, noun)
best 108 (adjective, adverb, noun)
since 107 (preposition, adverb, conjunction)
both 91 (adjective, adverb)
sure 90 (adjective, adverb)
without 89 (preposition, adverb, conjunction)
back 86 (noun, adverb, verb)
better 86 (adjective, adverb, noun)
enough 82 (adjective, adverb, interjection)
lot 82 (pronoun, adverb, noun)
small 81 (adjective, adverb)
though 81 (conjunction, adverb)
less 75 (adjective, adverb, preposition)
little 71 (adjective, adverb)
under 70 (preposition, adverb, adjective)
next 64 (adjective, adverb, noun)
hard 61 (adjective, adverb)
real 58 (adjective, adverb, noun)
left 52 (adjective, adverb)
least 50 (adjective, adverb)
short 48 (adjective, adverb, noun)
last 47 (adjective, adverb, noun)
within 46 (preposition, adverb)
along 45 (preposition, adverb)
lower 41 (adjective, adverb)
true 38 (adjective, adverb, verb)
bad 37 (noun, adverb, adjective)
across 36 (preposition, adverb, adjective)
clear 35 (adjective, adverb, verb)
easy 35 (adjective, adverb, interjection)
full 34 (adjective, adverb, noun)
close 29 (adjective, adverb, verb)
late 28 (adjective, adverb, noun)
proper 27 (adjective, adverb, noun)
fast 25 (adjective, adverb, verb)
wide 25 (adjective, adverb)
item 23 (noun, adverb)
wrong 23 (adjective, adverb, noun)
ago 22 (adjective, adverb)
behind 22 (preposition, adverb, adjective)
quick 22 (adjective, adverb, noun)
straight 21 (adjective, adverb, noun)
direct 20 (adjective, adverb, verb)
extra 20 (adjective, adverb, noun)
morning 20 (noun, adverb)
pretty 20 (adjective, adverb, noun)
overall 19 (adjective, adverb, noun)
alone 18 (adjective, adverb)
bright 17 (adjective, adverb, noun)
flat 17 (adjective, adverb, noun)
whatever 16 (pronoun, adverb, interjection)
slow 15 (adjective, adverb, verb)
clean 14 (adjective, adverb, verb)
fresh 14 (adjective, adverb)
whenever 14 (conjunction, adverb)
cheap 13 (adjective, adverb)
thin 13 (adjective, adverb, verb)
cool 12 (adjective, adverb, noun)
fair 11 (adjective, adverb, noun)
fine 11 (adjective, adverb, verb)
smooth 10 (adjective, adverb, verb)
false 7 (adjective, adverb, idiom)
thick 7 (adjective, adverb, noun)
collect 6 (verb, adverb, noun)
nearby 6 (adjective, adverb)
wild 6 (adjective, adverb, noun)
apart 5 (adjective, adverb)
none 5 (pronoun, adverb, adjective)
strange 5 (adjective, adverb)
tourist 5 (noun, adverb)
aside 4 (noun, adverb)
loud 4 (adjective, adverb)
super 4 (adjective, adverb, noun)
tight 4 (adjective, adverb)
gross 3 (adjective, adverb, verb)
ill 3 (adjective, adverb, noun)
downtown 2 (adjective, adverb, noun)
honest 2 (adjective, adverb)
ok 1 (adjective, adverb, noun)
pray 1 (verb, adverb)
weekly 1 (adjective, adverb, noun)

 

Nếu cảm thấy bài viết hay và hữu ích, bạn hãy nhấn LIKE hoặc SHARE cho mọi người cùng đọc nhé ^^

Để học thêm các kiến thức thú vị và bổ ích khác, các bạn đăng kí theo Link bên dưới!

KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẨY NÃO T.O.M.E HIỆU QUẢ CAO

Gửi lời bình của bạn


ĐĂNG KÝ HỌC

MIỄN PHÍ

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7:
8:00 AM - 9:30 PM

Đường dây nóng:

Ms Phương: 0975 414 055
Văn phòng: (028) 3720 5700
Hotline: 0982 911 055

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng tiếng Anh phục vụ công việc, giúp người Việt tự tin sẵn sàng vươn ra Thế Giới.

SỨ MỆNH

giúp cho 1 triệu người Việt có thể ứng dụng tiếng Anh vào công việc hàng ngày một cách hiệu quả. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đất Nước.

TRÁCH NHIỆM

Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, chăm sóc học viên tận tình chu đáo. Theo dõi sát sao tiến độ học tập của từng học viên.